Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 План роботи методичної ради

 

                                                    План роботи методичної ради                                                         

2013-2014 н. р.

 

Склад методичної ради

Голова ради :

·        Пахолко Л. А.           --  ЗД НВР 

Члени ради:

·        Власова Н, В.            – директор школи

·        Черненко В. А.         – заступник директора з ВР

·        Пилипенко Н. І. – керівник МО вчителів української мови та літератури

·        Мікуліна С. М.         – керівник МО вчителів англійської мови

·        Мазепа В. В.             – керівник МО вчителів природничого циклу

·        Карнаух О. О.           – керівник  МО вчителів математики

·        Грипась Н. А.           – керівник  МО вчителів гуманітарних дисциплін

·        Потапенко Л. М.      – керівник  МО вчителів початкової ланки

·        Гончаров В. В.          – керівник  МО вчителів фізичної культури

·        Соляннікова Ю. Л.   – керівник  МО класних керівників

·        Костоглод С. В.        – учитель географії, керівник творчої групи

·        Лапко С. К.             – учитель початкових класів, керівник творчої групи

·        Капуста О. М.           – учитель світової літератури та російської мови

·        Сердюк М. М.           – учитель інформатики

 

Черговість засідань методичної ради:  два рази на місяць

 

                                                                         Вересень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Підсумки роботи методичної ради школи за попередній н. р. Аналіз методичної роботи за 2012-2013 н. р. Завдання методичної служби на новий навчальний рік.

 

ІІ тиждень

Голова МР

2.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 

ІІ тиждень

Голова МР

3.

Організація роботи з обдарованими учнями (МАН, «Ерудит», олімпіади ).

 

Протягом місяця

Керівники МО

4.

Затвердження планів роботи шкільних МО, творчих груп, Школи молодого вчителя, програм спецкурсів та курсів за вибором на 2013-2014 н. р.

 

І - ІІ тиждень

Голова МР

5.

Затвердження плану роботи методичної ради.

 

ІІ тиждень

Голова МР

6.

Вивчення інструктивно-правової бази на початок навчального року.

 

ІІІ тиждень

Увесь колектив

7.

Організувати виставку новинок педагогічної літератури з метою впровадження інноваційних методик у практику роботи вчителів.

 

Протягом місяця

Голова МР

8.

Підготувати тематичні папки, пам’ятки:

·         «Вимоги до сучасного уроку»;

·         «Знахідки молодого спеціаліста»;

·         «Специфіка роботи з обдарованими учнями».

 

Протягом місяця

Голова МР

 

 

                                                                        Жовтень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, інтернет-фестивалях та конкурсах.

 

І тиждень

Керівники МО

2.

Затвердження плану підготовки та здійснення атестації педагогічними працівниками школи.

 

ІІ тиждень

Голова МР

3.

Курсова перепідготовка вчителів протягом навчального року.

 

Протягом року

Голова МР

4.

Вивчення і ознайомлення з педагогічними можливостями молодих вчителів.

 

Протягом місяця

Адміністрація

5.

Тиждень наставництва. Організувати систему роботи «наставник – молодий учитель». Корекція науково-методичної роботи.

 

ІV тиждень

Голова МР

Наставники

6.

Організувати шкільні предметні олімпіади.

ІІ-ІІІ тиждень

Голова МР Керівники МО

 

7.

Консиліум учителів 4-5-х класів з приводу вироблення єдиних вимог до умінь і навичок учнів.

 

ІV тиждень

Класні керівники

Вчителі-предметники

8.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

Протягом місяця

Увесь колектив

 

                                                                         Листопад

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Поповнити папку «Діагностика» сучасним анкетним матеріалом.

 

Протягом року

Голова МР

2.

Підготувати та оформити матеріали вчителів, що атестуються. Провести роботу по створенню електронного портфоліо учителів.

 

Листопад-лютий

Учителі

3.

Забезпечити участь старшокласників у ІІ етапі предметних олімпіад.

ІV тиждень

Голова МР

Вчителі-предметники

4.

Робота з обдарованими учнями. Проведення конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

ІІІ тиждень

Керівник МО вчителів української мови та літератури

5.

Методичний тиждень вчителів початкових класів: «Навчально-творча діяльність молодших школярів».

 

ІV тиждень

Мо вчителів початкових класів

                                                 

                                                                         Грудень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Про схвалення та поширення досвіду роботи вчителів, які претендують на підтвердження чи присвоєння звання «Вчитель-методист».

 

І тиждень

Голова МР

 

2.

Підготувати матеріали для участі у виставці ППД.

 

Протягом місяця

Вчителі-предметники

3.

Запровадити інноваційні форми методичної роботи з педколективом для інтеграції знань, реалізації між предметних зв’язків на уроках.

 

Протягом року

Голова МР

 

4.

Надавати практичну допомогу вчителям, які беруть участь у конкурсі «Учитель року».

Постійно

Голова МР

 

 

                                                                             Січень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Про підсумки участі учнів у ІІ етапі предметних олімпіад.

І - ІІ тиждень

Голова МР

 

2.

Провести моніторинг якості знань учнів 9-х, 11-х класів.

 

Протягом місяця

Голова МР

 

3.

Провести моніторинг рівня сформованості навичок читання учнів 2- 5-х класів.

 

Протягом місяця

Голова МР

 

4.

Різдвяні педчитання «Шляхи самоосвіти та самореалізації вчителя як складові його професійного зростання в сучасних умовах».

 

ІІ тиждень

Голова МР

 

 

                                                                             Лютий

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Стан викладання географії.

ІІ тиждень

Голова МР

МО

2.

Самоосвіта вчителів школи.

Постійно

Голова МР

 

3.

Розробка заходів для успішного здійснення ДПА в 4-х, 9-х, 11-х класах.

 

Протягом місяця

Голова МР

Керівники МО

4.

Про перебіг курсової перепідготовки педагогічних працівників школи.

 

ІІІ тиждень

Голова МР

 

5.

Засідання динамічної групи вчителів предметів оздоровчого, естетичного циклу, «Захисту Вітчизни» на тему: «Мультимедійний супровід уроку».

 

ІV тиждень

Керівники МО

6.

Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

 

Протягом місяця

Увесь колектив

 

 

                                                                         Березень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Методичний вогник «Кожному уроку – власна родзинка» (марафон відкритих уроків з використанням інноваційних технологій).

 

ІІ тиждень

Голова МР

 

2.

Про популяризацію вчителями своєї педмайстерності на сторінках фахових видань.

 

І тиждень

Вчителі-предметники

3.

Про стан науково-дослідницької роботи учнів.

ІІІ тиждень

Керівники МО Вчителі-предметники

4.

Заслухати творчі звіти вчителів, що атестуються

ІV тиждень

Керівники МО

 

 

                                                                          Травень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Звіт голів МО та керівників творчих груп щодо реалізації планів роботи.

 

ІІ тиждень

Керівники МО та творчих груп

2.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2013-2014 н. р.

 

ІІІ тиждень

Керівники МО

3.

Про підготовку учнів до ДПА та ЗНО.

 

ІІІ тиждень

Керівники МО

4.

Про стан роботи Школи молодого вчителя.

 

ІV тиждень

Керівники МО

Наставники

 

 

                                                                          Червень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Підсумки державної підсумкової атестації в школі.

 

ІІ тиждень

Керівники МО

 

2.

Стан організації предметних тижнів.

І тиждень

Керівники МО

 

3.

Про підготовку підсумкової науково-практичної конференції «Перетворення найбільш ефективних інновацій на повсякденну практику роботи школи».

 

ІІІ тиждень

Голова МР

Творчі групи

4.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

 

ІІІ тиждень

Голова МР

 

5.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи і планування методичної роботи на наступний рік.

 

ІІІ тиждень

Голова МР

Творчі групи