Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 План науково-методичної роботи

 

План науково – методичної роботи школи на 2013 – 2014 н. р.

 

 Серпень

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Настановча методична нарада «Вимоги стандартів освіти, програмне та навчально-методичне забезпечення»

 

ІV тиждень

ЗД НВР

2.

Оформити стенд (нормативні документи, навчальні документи та підручники на поточний навчальний рік, бібліотечка науково-педагогічної літератури).

ІІІ – ІV тиждень

Голова МР

3.

Випустити методичний бюлетень про особливості нового навчального року та проблеми, які має розв’язати педагогічний колектив.

Дати зразок планування МО.

ІІІ – ІV тиждень

ЗД НВР

4.

Засідання методичної ради. «Організація методичної роботи  педколективу на 2013-2014 н. р.».

 

ІV тиждень

МР

5.

Затвердити кафедри, творчі групи, призначити керівників.

ІV тиждень

Директор

6.

Видати наказ «Про організацію методичної роботи в школі протягом 2013-2014 н. р.».

 

ІV тиждень

ЗД НВР

7.

Засідання Школи молодого вчителя. (співбесіда, ознайомлення з планом роботи Школи на рік, налагодження співпраці з наставником).

 

ІV тиждень

ЗД НВР

8.

Засідання МО із питань аналізу попереднього досвіду роботи, конкретизації та персоналізації завдань на наступний рік, планування роботи відповідно до вимог навчальних програм, нових підручників та посібників.

 

ІV тиждень

Керівники МО

9.

Провести діагностику професійної підготовки вчителів, які працюють у профільних класах.

 

ІV тиждень

ЗД НВР

10.

 Засідання педагогічної ради

«Зміст і основні напрями діяльності педагогічного колективу на 2013-2014 н. р.»( за окремим планом).

ІV тиждень

Адміністрація Творчі групи

 

                                                                         Вересень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Провести інструктивно-методичну нараду з учителями, досвід яких вивчається.

 

І тиждень

ЗД НВР

3.

Розробити й оформити пам’ятки вчителям-початківцям та вчителям-наставникам для дослідження й аналізу уроків молодих спеціалістів.

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

4.

Узгодити й скоординувати план роботи: методичної шкільної ради, МО, творчих груп, клубу творчої педагогіки «Пошук»

 

ІІ тиждень

ЗД НВР Керівники МО та творчих груп

5.

Провести індивідуальні методично-психологічні консультації з потенційними учасниками виставки ППД.

 

ІІ – ІІІ тиждень

ЗД НВР

6.

Організація індивідуального навчання.

 

І тиждень

ЗД НВР

7.

Створити і наповнити необхідну для підвищення рівня педагогічної майстерності науково-методичну, інформаційну базу:

 а) науково-методична література;

б) банк даних про нові педагогічні технології, ППД;

 с) банк даних про наукові розробки з різних проблем.

 

Вересень

ЗД НВР

 Завідувач бібліотеки

8.

Організувати роботу атестаційної комісії. Затвердити списки вчителів, які мають пройти атестацію протягом навчального року.

 

Вересень

ЗД НВР

9.

Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів.

 

ІVтиждень

ЗД НВР

 

                                                                         Жовтень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Організувати роботу з обдарованими учнями (поповнення «Банку обдарованої дитини», консультації до олімпіад) з виданням наказу «Про організацію роботи з обдарованими учнями».

 

Протягом місяця

ЗД НВР

2.

Провести медико-психолого-педагогічний консиліум у 5-х класах «Вивчення вікових психологічних особливостей учнів з метою реальної оцінки їхніх можливостей при організації навчальної роботи».

 

ІІ тиждень

ЗД НВР Класоводи Психолог

3.

Провести засідання КТП.

 Практичний семінар «Учись учитися».

 

ІІІ – тиждень

МО

Творчі групи

4.

Забезпечити роботу Школи молодого вчителя. Провести інструктивну нараду з молодими спеціалістами з питань наставництва (ШПД, семінари-практикуми, відкриті уроки).

 

ІV тиждень

Голова МР

5.

Організувати проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Протягом місяця

ЗД НВР Керівники МО Рада по роботі з обдарованими учнями

6.

Організувати відвідування уроків досвідчених учителів, консультації для молодих фахівців.

 

Протягом місяця

Керівники МО

7.

Провести тиждень хімії (за окремим планом ).

 

З 14 по 18.10

Керівник МО

8.

Методичні оперативки.

 

Протягом місяця

ЗД НВР

 

                                                                        Листопад

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Провести засідання педагогічної ради «Правове виховання як складова виховання частина громадянського виховання»(за окремим планом).

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

3.

Провести засідання МО згідно планів роботи.

 

ІІ тиждень

Керівники МО

4.

Організувати засідання клубу творчої педагогіки «Пошук» на тему «Проектуємо успішний урок».

 

ІІІ тиждень

Голова МР Школа молодого вчителя

5.

Провести методичний тиждень вчителів початкових класів «Начально-творча діяльність молодших школярів».

 

ІV тиждень

МО вчителів початкових класів

6.

Забезпечити участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

ІV тиждень

ЗД НВР

Учителі - предметники

7.

Провести директорські контрольні роботи для учнів 10-11 класів з метою діагностики рівня їх навчальних досягнень.

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

8.

Забезпечити індивідуальний підхід під час методичної роботи з учителями школи відповідно до реальної професійної підготовки та виявлених педагогічних проблем.

 

Протягом місяця

Адміністрація

Керівники МО

9.

Провести тиждень біології (за окремим планом).

 

З 25 по 29.11

Керівник МО

10.

Методичні оперативки

 

Листопад

ЗД НВР

 

                                                                          Грудень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Забезпечити методичну роботу в усіх видах внутрішкільного контролю (урізноманітнення форм і методів контролю, індивідуальна робота з учасниками контролю).

 

Грудень

ЗД НВР

3.

Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів, які атестуються з метою вивчення системи їхньої роботи.

 

Грудень

ЗД НВР

Члени атестаційної комісії

4.

Провести заняття клубу творчої педагогіки. Науково-теоретичний семінар «Інтеграція пізнавально-рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів».

 

ІІІ тиждень

Керівник МО вчителів фізкультури

5.

Підготувати матеріали до друку у фахових виданнях.

 

Грудень

Керівники МО

6.

Провести консультації з батьками випускників щодо створення відповідних умов у родинах для успішної підготовки до ЗНО.

 

ІV тиждень

Психолог

7.

Організувати і провести тиждень світової літератури та російської мови (за окремим планом).

 

З 16 по 20.12

Керівник МО

8.

Організувати і провести тиждень історії та правознавства (за окремим планом).

 

З 09 по 13.12

Керівник МО

9.

Провести засідання МО з питань аналізу успішності, якості знань, умінь і навичок. Виявити прогалини в роботі за І семестр.

 

ІV тиждень

ЗД НВР Керівники МО

10.

Презентація досвіду роботи учителя біології Мазепи В.В.

ІІ тиждень

ЗД НВР

 

                                                                             Січень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Забезпечити участь учнів в обласних предметних олімпіадах.

 

Протягом місяця

ЗД НВР

3.

Провести засідання клубу творчої педагогіки «Пошук». Круглий стіл «Інтеграція знань про природу – один із шляхів формування життєво важливих компетентностей учнів».

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

МО вчителів природничого циклу

4.

Організувати Різдвяні педагогічні читання «Шляхи самоосвіти та самореалізації вчителя як складові його професійного зростання».

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

5.

Провести анкетування педагогічних працівників щодо впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес (матеріали для планування роботи на наступний навчальний рік).

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

6.

Організувати засідання ради по роботі з обдарованими учнями. Підвести підсумки роботи вчителів-предметників за результатами ІІ етапу предметних олімпіад.

 

ІІ тиждень

Адміністрація

7.

Тиждень англійської мови (за окремим планом).

 

З 20 по 24.01

Керівник МО

8.

Тиждень географії (за окремим планом)

 

З 27 по 31.01

Керівник МО

9.

Провести педагогічну раду: «Природовідповідність навчання як умова збереження здоровя учнів»(за окремим планом).

 

ІV тиждень

Директор

Керівники МО та творчих груп

10.

Адміністративний контроль. Вивчити результативність методичної роботи з молодими вчителями, процес їхньої адаптації у школі,реалізацію ними рекомендацій.

 

  Протягом місяця

Адміністрація

                                                   

                                                                             Лютий

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Підготувати інструктивно-методичну нараду з питань підготовки матеріалів до виставки ППД.

 

І тиждень

Адміністрація

3.

Презентація досвіду роботи учителя географії Костоглод С.В.

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

4.

Провести засідання клубу творчої педагогіки «Пошук». Круглий стіл «Творчий підхід до вибору домашніх та класних завдань».

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

МО вчителів української мови

5.

Організувати засідання динамічної групи вчителів оздоровчого циклу, «Захисту Вітчизни», образотворчого мистецтва та трудового навчання.»Мультимедійний супровід уроку».

 

ІV тиждень

ЗД НВР

МО вчителів оздоровчого циклу та образотворчого мистецтва

6.

Забезпечити огляд роботи МО щодо впровадження мультимедійних засобів навчання в процес викладання предметів.

 

ІІІ тиждень

Керівники МО

7.

Провести методичну експертизу матеріалів на виставку ППД.

 

ІV тиждень

ЗД НВР

 

8.

Тиждень образотворчого мистецтва та трудового навчання (за окремим планом)

 

З 03 по 07.02

Керівник МО

9.

Тиждень фізики ( за окремим планом ).

 

З 17 по 21.02

Керівник МО

10.

Методичні оперативки.

  Протягом місяця

ЗД НВР

 

 

                                                                        Березень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Підготувати матеріали на засідання  атестаційної комісії.

 

Протягом місяця

ЗД НВР

3.

Провести засідання шкільної атестаційної комісії з аналізу результатів вивчення системи роботи атестованих учителів. Інформувати педколектив про підсумки атестації.

 

ІV тиждень

АК

Директор

4.

Організувати засідання клубу творчої педагогіки. Семінар-тренінг «Система використання інноваційних технологій».

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

МО вчителів математики

5.

Організувати та провести методичний тиждень «Система профільного навчання як засіб формування соціально-компетентністої особистості випускника школи».

 

ІV тиждень

ЗД НВР

Вчителі профільних груп

6.

Провести діагностування старшокласників із метою виявлення обдарованих учнів із-поміж новоприбулих серед навчального року.

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

Вчителі-предметники

7.

Організувати та провести тиждень дитячої книги та конкурс на кращий читацький щоденник.

Провести засідання педагогічної ради(за окремим планом).

 

ІV тиждень

ЗД НВР

Бібліотекар

 

8.

Тиждень української мови та літератури (за окремим планом)

 

З 10 по 14.03

Керівник МО

9.

Тиждень інформатики ( за окремим планом ).

 

З 17 по 21.03

Керівник МО

10.

Контроль за здійсненням самоосвіти вчителя.

 

  Протягом місяця

ЗД НВР

 

                                                 

 

                                                                            Квітень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Поповнити методичну скарбничку школи.

 

Протягом місяця

ЗД НВР

3.

Провести заняття клубу творчої педагогіки «Пошук». Теоретично-практичний семінар «Ділова гра як метод активного навчання».

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

МО вчителів гуманітарного циклу

4.

Провести круглий стіл для учнів 9-х класів «Шляхи подолання передекзаменаційного стресу». Здійснити діагностичне анкетування учнів та батьків.

 

ІІІ тиждень

ЗД НВР

Психолог

Класні керівники

5.

Організувати та провести Методичний вогник «Кожному уроку – своя родзинка» (Марафон відкритих уроків з використанням інноваційних технологій).

 

Протягом місяця

ЗД НВР

 

6.

Профорієнтаційна робота (психологічний практикум для учнів 9-х класів).

 

І - ІІІ тиждень

Психолог

7.

Провести засідання МО «Організація самостійної пошуково-дослідницької роботи учнів та індивідуальні завдання обдарованим дітям на літні канікули».

 

ІV тиждень

Керівники МО

8.

Тиждень математики ( за окремим планом ).

 

З 07 по 11.04

Керівник МО

9.

Тиждень астрономії ( за окремим планом ).

 

З 14 по 18.04

Керівник МО

10.

Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів.

 

  Протягом місяця

ЗД НВР

 

 

                                                                           Травень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Оформити інформаційно-аналітичні документи.

 

І тиждень

ЗД НВР

2.

Здійснювати контроль за роботою з підготовки ДПА.

 

Протягом місяця

ЗД НВР

3.

Провести засідання педагогічної ради «Про допуск до ДПА та переведення учнів 1-8-х, 10-х класів».

 

І тиждень

ЗД НВР

 

4.

Провести заняття клубу творчої педагогіки «Пошук». Круглий стіл «Методи виправлення помилок».

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

МО вчителів англійської мови

5.

Провести спільне засідання МО про підсумки роботи над методичною темою та роботи з обдарованими учнями (олімпіади, МАН, конкурси, фестивалі).

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

 

6.

Підготувати і провести традиційне шкільне свято «День подяки».

ІІІ тиждень

ЗД НВР

Педагог-організатор

7.

Провести засідання МО вчителів гуманітарного циклу, філології, математики та історії «Підготовка випускників до ЗНО: проблеми та шляхи їх вирішення».

 

ІІІ тиждень

Керівники МО

8.

Організувати та провести круглий стіл «Про пошуки оптимального варіанта й альтернативних джерел фінансування навчального закладу в умовах економічної кризи».

 

ІV тиждень

Адміністрація

9.

Провести підсумкову батьківську конференцію.

 

ІV тиждень

Директор

10.

Адміністративний контроль. Відвідування уроків учителів.

 

  Протягом місяця

ЗД НВР

 

 

                                                                           Червень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

Підготовка звітної документації за підсумками роботи за 2013-2014 н. р.

 

Протягом місяця

Адміністрація

2.

Підсумкове засідання методичної ради. Науково-практична конференція «Перетворення найбільш ефективних інновацій на повсякденну практику роботи школи».

Визначення напрямків роботи з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.

 

ІІ тиждень

ЗД НВР

Творчі групи

3.

Підготовка та видання наказу по школі « Про результати методичної роботи за 2013-2014 н. р.».

 

До 15.06.2014

ЗД НВР

 

4.

Засідання педагогічної ради  «Про порядок закінчення навчального року»

(за окремим планом).